20:00 | «Маңызды мәселе» для женщин
20:50 | Бабалар сөзі-өсиет
20:00 | Маңызды мәселе
20:50 | Бабалар сөзі-өсиет