14:00 | Ем болсын
14:10 | Өлең-сөздің патшасы
14:20 | Автопортрет